آيا شما رشد روحی لازم را داشته و روح بیداری دارید یا با خودی مجازی زندگی میکنید؟!                                                  آيا روي حالات خود و نَفْستان کنترل داريد؟ شايد ميخواهيد ولي نميتوانيد!                                                  آيا شما با انرژي درون و خلاق عمل ميکنيد يا با افکار عادتی و ساختگی تان؟!                                                  آيا در لحظه هاي زندگي خود حضور داريد يا درگير گذشته و آينده تان هستيد؟!                                                  چقدر ميتوانيد اهدافتان را عملي کنيد يا خودتان را باور نداريد؟!                                                  آيا در گذر از سختي هاي زندگي موفق بوده ايد يا به شکست عادت داريد؟!                                                  آيا احساس خوشبختي میکنید يا زندگي بي روح و تکراري دارید؟!                                                  واقعاً سلامت رواني و ثُبات داريد يا خودتان را پشت نقابتان پنهان کرده ايد؟!                                                  آيا شما فرد با شهامتي هستيد يا با قفلهاي ذهني و ترسهايتان زندگي ميکنيد؟!                                                  ارتباط با خدا و توکل به نيروهاي الهي چقدر در زندگي شما سهم دارد يا حضور قلب نداريد؟!                                                  آيا عادتهاي کهنه و مخرب خود را توانستيد ترک کنيد؟ شايد بارها خواستيد ولي نتوانستيد!                                                  آیا بیماری ای داشتید که درمان نشده باشد؟!                                                  جواب همه سؤالها در درون شماست پس درون خود را کشف کنید...

 

خانه

تماس با ما

مدیتیشن

کاربرد ها

رازها

RM

راهنمایی

ثبت نام

مشاوره

اخبار

دانلود

امور مالی

جستجو 

 
 

 

سیستم RM >> دعا و نیایش

انسان به عنوان بخشی از کائنات و هستی که در بُعد روحی همجنس با روح طبیعت میباشد، آفرینش و حرکت او مولود قوانین جامع طبیعت بوده و حضور عوامل غیبی و الهی در زندگی و نیاز خود به آنها را نمیتواند رد کند.

انسان در هرجایگاهی و در هرشرایط زمانی و مکانی تا رسیدن خود به کمال، برای زندگی مادی و روحی خود محتاج هدایت و حمایت اوست و تنها یاد و ارتباط با خدا آرامش و اطمینان و خوشبختی را در زندگی تأمین میکند: ألا بذکر اللهِ تطمئن القلوب... و آنگاه دعا و نیایش به عنوان ابزاری برای حفظ یاد او و کمک از کانالهای معنوی جهت پاسخ به نیازهای درونی و مادی، بخشی از زندگی انسانهای آگاه میشود.

امروزه ارتباط با خدا یا دعا و نیایش در زندگی انسانها سهم کمتری داشته یا در صورت وجود هم عاشقانه و با حضور قلب نیست بلکه مثل دیگر اعمال عبادی از رو عادت و ذهنی میباشد و این غفلت بزرگی است چرا که دعا و نیایش اصولی باید آگاهانه و خودجوش بوده و همراه با سپاس، ایمان قلبی و خلوص باشد تا دعای شما کیفیتی روحانی پیدا کرده و انرژی دهنده باشد و مطمئن باشید نیروهای الهی برای این نوع دعاها و خواسته های شما جهت گیری میکنند. در غیر اینصورت اگر دعا و نیایشهای فرد چنین شرایطی را نداشته باشد خواندن هر تعداد دعاهای دینی و غیردینی، خود فریبی است، چرا که دعای واقعی نبوده و به نوعی داروی تخلیه وتسکین فرد میباشد!!

مدیتیشن، مراقبه

بعضی افراد گرفتار نفس و خودخواهی بوده و در صورت نتیجه گیری  و مشروط دعا میکنند، افرادی هم دیدگاه منطقی به دعا داشته و تا زمانی که به کشف و شهودی از منبع نرسند این کار را مصنوعی، بی معنی و بی تأثیر میدانند ولی با این دیدگاه هیچوقت فرد به کشف لازم برای ارتباط الهی نخواهد رسید چون این شما هستید که باید با دعا و تمرینهای روحی او را خواسته و به سمت نیروی پنهان حرکت کنید تا او هم به سمت شما حرکت کرده و روزی موانع کنار رفته و ملاقات اتفاق بیافتد... و از طرفی هر وقت شما عوامل لازم فردی را داشتید یعنی دعایتان واقعی بود؛ آنگاه دعای شما به نوعی فریادی کیهانی است که او را صدا میزنید، و خداوند مهربان نامشروط  و این که در چه جایگاه روحی هستید، صدایتان را جواب خواهد داد.

در ابتدا دعاها و راز و نیازها فقط بر اساس باورهای فردی و جمعی که ریشه در حقیقت دارند و جاذبه معنوی و ندای درونی انسان میباشد، یعنی شاید دعاکننده از معشوق و معبود و خالق خود کشف و شهود و الهامی ندارد ولی باید تنبلی نکرده و حس و حال لازم را در خود ایجاد کند و شرایط نیایش اصولی را که در بالا توضیح دادیم رعایت کرده و این روند را هر چند سخت باشد ادامه داده و صبور باشد؛ آنگاه این نیایشها به نوعی مراقبه میشوند که در صورت هدایت فرد را به مکاشفه میرساند یعنی کشف خدای پنهانی که مدتها خالصانه به سمت او دعا و توجه میکرده ولی حضورش را باور داشته و نشانه هایش را میدیده. پس دعاهای واقعی شما طبق قوانین طبیعت بسیار تعیین کنندست، هم برای زندگی مادی شما و هم برای رشد روحی شما...

ما در تمام مراحل و تمرینات سیستم RM دعا و نیایش را به عنوان یک تمرین ارتباطی با نیروی پنهان خواهیم داشت تا در مراحل بالاتر به ارتباط های عمیق  و آشکار با انرژی الهی و نیروی کیهانی برسیم...

 

استفاده از مطالب با قید نام و لینک به منبع بلامانع میباشد. باتشکر

 

رفتن به اول صفحه