خانه

تماس با ما

مدیتیشن

کاربرد ها

رازها

راهنمایی

اخبار

دانلود

جستجو 

 
 

 

سیستم RM >> دعا و نیایش

انسان به عنوان بخشی از کائنات و هستی که در بُعد روحی همجنس با روح طبیعت میباشد، آفرینش و حرکت او مولود قوانین جامع طبیعت بوده و حضور عوامل غیبی و الهی در زندگی و نیاز خود به آنها را نمیتواند رد کند.

انسان در هرجایگاهی و در هرشرایط زمانی و مکانی تا رسیدن خود به کمال، برای زندگی مادی و روحی خود محتاج هدایت و حمایت اوست و تنها یاد و ارتباط با خدا آرامش و اطمینان و خوشبختی را در زندگی تأمین میکند: ألا بذکر اللهِ تطمئن القلوب... و آنگاه دعا و نیایش به عنوان ابزاری برای حفظ یاد او و کمک از کانالهای معنوی جهت پاسخ به نیازهای درونی و مادی، بخشی از زندگی انسانهای آگاه میشود.

امروزه ارتباط با خدا یا دعا و نیایش در زندگی انسانها سهم کمتری داشته یا در صورت وجود هم عاشقانه و با حضور قلب نیست بلکه مثل دیگر اعمال عبادی از رو عادت و ذهنی میباشد و این غفلت بزرگی است چرا که دعا و نیایش اصولی باید آگاهانه و خودجوش بوده و همراه با سپاس، ایمان قلبی و خلوص باشد تا دعای شما کیفیتی روحانی پیدا کرده و انرژی دهنده باشد و مطمئن باشید نیروهای الهی برای این نوع دعاها و خواسته های شما جهت گیری میکنند. در غیر اینصورت اگر دعا و نیایشهای فرد چنین شرایطی را نداشته باشد خواندن هر تعداد دعاهای دینی و غیردینی، خود فریبی است، چرا که دعای واقعی نبوده و به نوعی داروی تخلیه وتسکین فرد میباشد!!

مدیتیشن، مراقبه

بعضی افراد گرفتار نفس و خودخواهی بوده و در صورت نتیجه گیری  و مشروط دعا میکنند، افرادی هم دیدگاه منطقی به دعا داشته و تا زمانی که به کشف و شهودی از منبع نرسند این کار را مصنوعی، بی معنی و بی تأثیر میدانند ولی با این دیدگاه هیچوقت فرد به کشف لازم برای ارتباط الهی نخواهد رسید چون این شما هستید که باید با دعا و تمرینهای روحی او را خواسته و به سمت نیروی پنهان حرکت کنید تا او هم به سمت شما حرکت کرده و روزی موانع کنار رفته و ملاقات اتفاق بیافتد... و از طرفی هر وقت شما عوامل لازم فردی را داشتید یعنی دعایتان واقعی بود؛ آنگاه دعای شما به نوعی فریادی کیهانی است که او را صدا میزنید، و خداوند مهربان نامشروط  و این که در چه جایگاه روحی هستید، صدایتان را جواب خواهد داد.

در ابتدا دعاها و راز و نیازها فقط بر اساس باورهای فردی و جمعی که ریشه در حقیقت دارند و جاذبه معنوی و ندای درونی انسان میباشد، یعنی شاید دعاکننده از معشوق و معبود و خالق خود کشف و شهود و الهامی ندارد ولی باید تنبلی نکرده و حس و حال لازم را در خود ایجاد کند و شرایط نیایش اصولی را که در بالا توضیح دادیم رعایت کرده و این روند را هر چند سخت باشد ادامه داده و صبور باشد؛ آنگاه این نیایشها به نوعی مراقبه میشوند که در صورت هدایت فرد را به مکاشفه میرساند یعنی کشف خدای پنهانی که مدتها خالصانه به سمت او دعا و توجه میکرده ولی حضورش را باور داشته و نشانه هایش را میدیده. پس دعاهای واقعی شما طبق قوانین طبیعت بسیار تعیین کنندست، هم برای زندگی مادی شما و هم برای رشد روحی شما...

ما در تمام مراحل و تمرینات سیستم RM دعا و نیایش را به عنوان یک تمرین ارتباطی با نیروی پنهان خواهیم داشت تا در مراحل بالاتر به ارتباط های عمیق  و آشکار با انرژی الهی و نیروی کیهانی برسیم...

 

استفاده از مطالب با قید نام و لینک به منبع بلامانع میباشد. باتشکر

 

رفتن به اول صفحه